Obchodní podmínky

 

1. Potvrzení

Potvrzením objednávky je uzavřena závazná dohoda (dále jen „objednávka“). Poté co objednávku obdržíme, zašleme vám automatický e-mail s potvrzením objednávky. Vyhrazujeme si právo zrušit vaši objednávku bez právních následků a podle našeho uvážení. Pokud nebudeme schopni dodat zboží v souladu s podmínkami uvedenými v potvrzení vaší objednávky, budeme vás o této skutečnosti informovat, a pokud to bude možné, nabídneme vám jiný produkt.


2. Obchodování s fyzickými osobami

Společnost Kimbrer Computer obchoduje pouze se společnostmi, které mají platné DIČ, nikoli tedy s fyzickými osobami. To znamená, že naše ceny jsou vždy uvedeny bez DPH.


3. Platba

Společnost Kimbrer Computer nabízí následující možnosti platby:


PayPal:

Pokud jako platební metodu zvolíte PayPal, budete automaticky přesměrováni na svůj účet PayPal. Vaši objednávku vyřídíme ihned po obdržení potvrzení o platbě. Upozornění: Vaše registrovaná adresa PayPal se musí shodovat s vámi zadanou dodací adresou.

Platební karty:

Přijímáme platby kartami Mastercard Visa, MasterCard a Maestro. Částka je z platební karty stržena v plné výši při odeslání zboží z našeho skladu.

Aby byla zajištěna ochrana údajů o vaší platební kartě, jsou vaše osobní údaje šifrovány prostřednictvím serveru SSL a jsou tak chráněny před přístupem třetích stran.

Platební řešení společnosti Kimbrer Computer je založeno na standardu SSL, což znamená, že údaje poskytnuté v souvislosti s platební transakcí jsou chráněny šifrováním. SSL je průmyslový standard pro zabezpečené platby a z tohoto důvodu pro tyto účely byl zvolen.

Bankovní převod:

Přijímáme platby bankovním převodem. Po přijetí platby na náš bankovní účet bude zboží odesláno zvoleným způsobem přepravy.

Bankovní údaje:

Nordea Bank
Držitel účtu: Kimbrer Computer ApS
SWIFT / BIC: NDEADKKK
IBAN: DK7420005036493587

 

4. Ceny

Všechny zobrazené ceny nezahrnují DPH, servis, platby ani poplatky za doručení. Společnost Kimbrer Computer si vyhrazuje právo kdykoli změnit ceny a vyhrazuje si právo zrušit jakoukoli objednávku podle vlastního uvážení. Snažíme se zajistit přesnost všech cen, specifikací produktů, skladových zásob a stavu produktů. Ceny se zobrazují v následujících měnách:

  - Dánské koruny (DKK)
  - EURO (EUR)
  - americké dolary (USD)

 

5. Specifikace a stav produktu

Není-li uvedeno jinak, všechny produkty nabízené k prodeji jsou repasované nebo použité produkty. Veškerý náš repasovaný hardware je důkladně otestovaný, vyčištěný a vztahuje se na něj naše záruka vrácení peněz.

Všechny námi poskytnuté specifikace jsou orientační a mohou se vyskytnout odchylky. Tyto odchylky jste povinni akceptovat pouze v případě, že nemají významný negativní dopad na hodnotu výrobku.

Pokud požadujete nový výrobek zabalený ve výrobním závodě, kontaktujte nás a my vám poskytneme cenovou nabídku.


6. Nákupy osvobozené od daně (DPH)

Společnostem, které nakupují z regionů mimo Dánsko, nabízíme nákupy osvobozené od DPH v rozsahu povoleném zákonem. Abyste mohli nakupovat s osvobozením od DPH, je třeba při objednávce uvést platné DIČ firmy. Ceny bez DPH nezahrnují servisní, platební a dodací poplatky. V případě dotazů týkajících se nákupů osvobozených od DPH nás prosím kontaktujte a my vám poskytneme další informace.


7. Místní daň (dovozní clo)

Vezměte prosím na vědomí, že v závislosti na vašem regionu a místních dovozních pravidlech mohou být účtovány místní poplatky (clo, prodejní daň). Veškeré poplatky spojené s dovozem hradí kupující společnost. Nemůžeme a nebudeme snižovat hodnotu balíku v celním prohlášení, abyste se vyhnuli dodatečným poplatkům. V případě dotazů nás prosím kontaktujte.


8. Dodání (doprava)

Všechny zakoupené položky odesíláme do 24 hodin.

Ke všem objednávkám s doručením v rámci Evropy bude připočten poplatek za dopravu ve výši 10 eur (standardní doprava) nebo 20 eur (expresní doprava). U objednávek, které jsou zasílány mimo Evropu, se poplatek za dopravu může lišit.

Společnost Kimbrer Computer využívá k doručování většiny malých zásilek služby společností UPS a TNT. U větších zásilek může být vyžadována kurýrní služba.

Očekává se, že objednávka bude doručena v souladu s termínem dodání uvedeným v objednávce, pokud je uveden. Termín dodání je ale orientační a může dojít ke zpoždění.


9. Výhrada vlastnictví

Na všechny produkty poskytnuté na základě objednávky se vztahuje výhrada vlastnictví. Ke každé jednotce si ponecháváme plný právní nárok a skutečné vlastnictví bez ohledu na to, zda vám byla jednotka dodána a zda ji máte v držení a užíváte ji. Výhrada vlastnictví zůstává v platnosti, dokud neuhradíte celkovou platbu za dotčenou jednotku včetně příslušných úroků, nákladů a výdajů.


10. Porušení a možnosti nápravy

Výrobek je nutné po doručení bezodkladně zkontrolovat. Pokud oznámení o porušení, které zahrnuje vady a prodlení, neobdržíme bezodkladně po tom, co porušení bylo nebo mělo být zjištěno, váš nárok na nápravu zaniká. Naše odpovědnost za porušení zahrnující vady a prodlení zaniká nejpozději 12 měsíců po dodání daného produktu a v každém případě nejpozději 1 měsíc od okamžiku, kdy k porušení došlo.

Pokud se u vašeho výrobku v dané záruční době vyskytne závada (závada v době dodání), kontaktujte nás prosím a my vám poskytneme pokyny k vrácení.

Pokud se nám nepodaří porušení napravit, můžete požadovat vrácení kupní ceny. V souvislosti s vadami výrobku nemáte žádná další práva.

Pokud nahlásíte neexistující nebo nereprodukovatelnou závadu, můžeme požadovat úhradu za čas a materiál, které jsme v této souvislosti vynaložili.


11. Omezení odpovědnosti

Nejsme odpovědní za žádné nepřímé nebo následné škody, včetně ušlého zisku nebo příjmů či očekávaných příjmů, provozních ztrát, ztráty dobré pověsti, přerušení podnikání, snížení obchodní hodnoty nebo ztráty dat.

Naše odpovědnost za jakékoli záležitosti vyplývající z objednávky nebo s ní související, ať už na základě smlouvy, náhrady škody, zákona, nebo z jiného důvodu, je omezena na částku odpovídající 100 % plateb, které jsme obdrželi na základě objednávky.

Omezení odpovědnosti neomezuje naši odpovědnost v případě hrubé nedbalosti, úmyslného jednání nebo podvodu.


12. Odpovědnost za výrobek

V rozsahu povoleném zákonem neneseme žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli zranění osob nebo poškození majetku v důsledku vlastnictví, držení nebo používání jakéhokoli námi vyrobeného, prodaného, pronajatého nebo dodaného výrobku.


13. Zásah vyšší moci

V rozsahu a po dobu, kdy jsme nemohli plnit závazek v důsledku vyšší moci, nedochází k porušení plnění závazku.

Mezi události vyšší moci patří zásahy vyšší vůle, válka, mobilizace, poruchy telekomunikací/infrastruktury, vnější bezpečnostní události (např. útoky hackerů, napadení počítačovými viry nebo jiné destruktivní chování třetích stran) a podobné podmínky, zdravotní a bezpečnostní omezení a doporučení vydaná veřejnými orgány, pandemie, epidemie, přírodní katastrofy, stávky, výluky, požáry, škody na výrobních zařízeních, dovozní a vývozní předpisy a jiné nepředvídatelné okolnosti mimo kontrolu dotčené strany.


14. Vrácení zboží

Pokud je nutné výrobek z jakéhokoli důvodu vrátit, musíte nás před vrácením výrobku kontaktovat.

Poté co obdržíme oznámení o vrácení produktu, obdržíte e-mailem číslo RMA (Return Merchandise Authorization) a pokyny k přepravě. Po obdržení čísla RMA máte 14 dní na to, abyste nám výrobek vrátili. Společnost Kimbrer Computer si vyhrazuje právo vaše RMA odmítnout, pokud bude zboží vráceno po uplynutí 14denní lhůty pro vrácení. Číslo RMA musí být zřetelně uvedeno na obalu vráceného zboží. Po schválení reklamace vám bude zaslán podobný výrobek (bez závad). Pokud nebudeme schopni zajistit výměnu produktu, bude vám vrácena vámi uhrazená platba. Více informací o našich zásadách vracení zboží naleznete zde.


15. Odběr newsletteru

Tyto zásady vysvětlují, jakým způsobem my, společnost Kimbrer Computer, používáme osobní údaje, které o vás shromáždíme, když se zaregistrujete k odběru našeho e-mailového newsletteru.

Přihlášením k odběru našeho newsletteru souhlasíte se shromažďováním, uchováváním a používáním vašich osobních údajů v souladu s podmínkami těchto zásad. Cílem našeho newsletteru je informovat naše zákazníky a návštěvníky našich stránek o novinkách, speciálních nabídkách a informacích týkajících se našich produktů a služeb. Přihlášení se k odběru newsletteru není povinné.


Četnost:

Newsletter vychází jednou za dva měsíce.

Omezení odpovědnosti:

Vyhrazujeme si výhradní právo kdykoli změnit nebo ukončit zasílání newsletteru, ať už vás na to upozorníme, nebo ne. Pokud takové právo uplatníme, neneseme vůči vám ani žádné třetí straně žádnou odpovědnost. Tyto podmínky používání se vztahují i na všechny nové funkce, které rozšiřují nebo vylepšují stávající služby na těchto stránkách. Vyhrazujeme si také výhradní právo odhlásit uživatele / návštěvníky webových stránek z odběru newsletteru, a to bez předchozího upozornění. Učiníme tak u všech odběratelů, u kterých se domníváme, že jsou registrováni s falešnými údaji.

Dvojité potvrzení:

Po všech odběratelích požadujeme, aby při registraci potvrdili své jméno a e-mailovou adresu. Poté byste měli obdržet e-mailovou zprávu od společnosti Kimbrer Computer. Kliknutím na jedinečný odkaz uvedený v této e-mailové zprávě dokončíte ověření své e-mailové adresy.

Odhlášení se z odběru:

Nastavení odběru můžete kdykoli změnit nebo se odhlásit z další komunikace kliknutím na odkazu pro odhlášení v dolní části newsletteru. Můžete nás také kontaktovat napřímo a požádat o vyřazení z našeho seznamu adresátů.

 

16. Rozhodné právo a spory

Každá objednávka se řídí s dánským právem a vykládá se v souladu ním, s výjimkou (a) pravidel vedoucích k použití jiného práva a (b) Úmluvy Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

Jakékoli spory nebo nároky vyplývající z objednávky nebo s ní související musí být řešeny obecnými soudy v Dánsku a v místě našeho sídla.


17. Změny těchto obchodních podmínek

Společnost Kimbrer Computer si vyhrazuje právo změnit nebo upravit tyto podmínky bez předchozího upozornění.

Potřebujete poradit s nákupem nebo prodejem hardwaru? Vyplňte formulář a my se vám ozveme.

Prodej a podpora

  • +45 72 440 277

Reagujeme do 48 hodin ve všechny pracovní dny.

Otevírací doba

  • Pondělí až čtvrtek: 08.30 – 16.30
  • Pátek: 08.30 – 15.30

This form is protected by reCAPTCHA - the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.