Zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookie

 

Společnost Kimbrer Computer ApS (dále jen „my“, „naše“ nebo „nás“) bere vaše soukromí velmi vážně.

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsme vytvořili, abychom prokázali náš závazek k ochraně soukromí uživatelů našich webových stránek. Přečtěte si prosím následující informace a zjistěte více o našich zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookie a o tom, jak s informacemi získanými od uživatelů našich webových stránek zacházíme.

 

Na co se tyto zásady ochrany osobních údajů vztahují

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jaké osobní údaje nebo informace od vás a od lidí, kteří navštíví naše webové stránky, shromažďujeme a jak je používáme.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na postupy společností, které společnost Kimbrer Computer ApS nevlastní ani nezastřešuje, ani na postupy osob, které společnost Kimbrer Computer ApS nezaměstnává ani neřídí, včetně smluvně vázaných přispěvatelů obsahu třetích stran a jakýchkoli webových stránek třetích stran, na které stránky kimbrer.com odkazují.

 

Kdo jsme?

Kimbrer Computer ApS je společnost registrovaná jako plátce DPH v Dánsku (DK18630931). Naše sídlo a adresa skladu je Messevej 12, DK-9600 Aars, Dánsko.

 

Jaké osobní údaje nebo informace shromažďujeme?

Osobní údaje, které shromažďujeme, mohou zahrnovat vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu, IP adresu a informace o tom, jaké stránky na těchto webových stránkách navštěvujete a v jakém čase je navštěvujete.

 

Jak a kdy od vás údaje nebo informace shromažďujeme?

  • Při zadávání dotazu prostřednictvím našich webových stránek nebo telefonicky,
  • když používáte naše webové stránky,
  • když žádáte o pracovní příležitost,
  • když se přihlásíte k odběru našeho newsletteru,
  • když pro společnost pracujete nebo s ní spolupracujete
  • nebo když si s členem firmy vyměníte vizitky.

 

Jak se vaše informace používají?

Vaše osobní údaje nebo informace shromažďujeme proto, abychom mohli efektivně provozovat naši obchodní činnost a poskytovat vám co nejlepší informace o našich produktech a službách. Vaše údaje můžeme použít k tomu, abychom

  • vám mohli poskytovat nové a použité (repasované) hardwarové IT vybavení,
  • mohli zodpovídat dotazy, které vznesete před uzavřením jakékoli dohody nebo smlouvy,
  • vás mohli informovat o našich produktech a službách,
  • mohli zpracovat vaši žádost o zaměstnání,
  • mohli plnit naše povinnosti zaměstnavatele,
  • mohli udržovat bezpečnost našich zařízení a IT infrastruktury,
  • vám mohli vystavovat faktury a sledovat platby, které jste provedli nebo které vám byly uhrazeny.

 

Podrobnosti o způsobu zpracování

Zákazníci

Typy uchovávaných údajů

 • Jméno a kontaktní údaje.
 • Informace a dokumenty týkající se námi poskytovaných služeb, včetně komunikace s vámi.
 • Fakturační a platební údaje.
 • Jméno a kontaktní údaje.

Doba uchovávání

 • Informace o vás budeme uchovávat po dobu trvání našeho smluvního vztahu s vámi, poté dalších 6 let.
 • Finanční záznamy uchováváme po dobu 5 let od konce aktuálního finančního roku.
 • Informace o vás budeme uchovávat po dobu trvání dotazu a poté další 2 roky.

Jak jsou údaje uchovávány

 • Data jsou uložena na zabezpečených serverech DK.
Potenciální zákazníci
 • Informace a dokumenty týkající se námi poskytovaných služeb, včetně komunikace s vámi.
 • Informace o vás budeme uchovávat po dobu trvání dotazu a poté další 2 roky.
 • Data jsou uložena na zabezpečených serverech DK.
Uchazeči o zaměstnání
 • Jméno a kontaktní údaje.
 • Životopis a žádost o zaměstnání.
 • Jméno, datum narození a kontaktní údaje.
 • Osobní identifikační číslo.
 • Bankovní údaje.
 • Informace o vás budeme uchovávat po dobu trvání náborové kampaně, poté 3 měsíce.
 • Data jsou uložena na zabezpečených serverech DK.
Současní a bývalí zaměstnanci
 • Informace o vaší kvalifikaci a pracovních zkušenostech.
 • Informace týkající se zaměstnání.
 • Kontaktní údaje.
 • Informace o vás budeme uchovávat po dobu trvání našeho smluvního vztahu s vámi, poté dalších 6 let.
 • Data jsou uložena na zabezpečených serverech DK.
Dodavatelé/prodejci
 • Bankovní údaje.
 • Popis zakoupených služeb.
 • Finanční záznam budeme uchovávat po dobu 5 let od konce aktuálního finančního roku.
 • Data jsou uložena na zabezpečených serverech DK.
Odběratelé newsletteru
 • Jméno, název společnosti a e-mailová adresa.
 • Informace o vás budeme uchovávat tak dlouho, dokud zůstanete přihlášeni k odběru našeho newsletteru.
 • Seznamy příjemců, včetně e-mailových adres, jsou uloženy na zabezpečeném serveru ActiveCampaign v USA pro účely distribuce e-mailového zpravodaje..

 

Kdo má k vašim informacím přístup?

Vaše osobní údaje nebo informace nesdělujeme, nešíříme, nezveřejňujeme, neprodáváme ani nepronajímáme žádné třetí straně, ani je nesdílíme s třetími stranami pro jejich marketingové účely.

Vaše údaje nebo informace zpřístupníme, pokud to vyžaduje zákon, například na základě soudního příkazu nebo za účelem prevence podvodu či jiného trestného činu.

Vaše údaje můžeme předat našim poskytovatelům služeb, zástupcům nebo subdodavatelům třetích stran za účelem splnění úkolu nebo poskytnutí služeb pro vás naším jménem (například za účelem správy vašeho odběru). Zpřístupňujeme však pouze osobní údaje nezbytné pro poskytování takové služby a se třetí stranou máme uzavřenou smlouvu, která ji zavazuje k tomu, aby vaše údaje uchovávala v bezpečí a nepoužívala je pro své marketingové účely.

 

Převody mimo EHP

Vaše osobní údaje jsou v rámci v Evropského hospodářského prostoru (EHP) chráněny zákony o ochraně osobních údajů, ale v jiných zemích vaše osobní údaje stejným způsobem chráněny být nemusí. EHP zahrnuje všechny země EU a Norsko, Lichtenštejnsko a Island. Společnost Kimbrer Computer ApS používá online nástroje, které hostují data mimo EHP.

 

Vaše práva

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte určitá práva. Patří mezi mě

  • právo být o zpracování informován, k čemuž slouží tyto zásady ochrany osobních údajů,
  • právo na přístup k údajům, které o vás uchováváme,
  • právo vznést námitku proti přímému marketingu,
  • právo vznést námitku proti zpracování prováděnému na základě oprávněných zájmů,
  • právo na výmaz (za určitých okolností),
  • právo na přenositelnost údajů,
  • právo na opravu údajů, pokud jsou nepřesné,
  • právo na omezení nebo zrušení zpracování vašich údajů.

 

Jak můžete své údaje aktualizovat

Přesnost vašich údajů je pro nás důležitá. Pokud se změní vaše kontaktní údaje nebo chcete aktualizovat informace, které o vás máme, kontaktujte nás prosím zde nebo na telefonním čísle +45 96 982 800.

Pokud chcete změnit údaje pro odběr e-mailového newsletteru nebo odvolat svůj souhlas, klikněte na odkaz „Spravovat e-mailové preference“ v dolní části každého e-mailu newsletteru.

 

Jak můžete ke svým osobním údajům přistupovat

Máte právo požádat o kopii osobních údajů, které o vás společnost Kimbrer Computer ApS uchovává. Kontaktujte nás prosím zde nebo poštou na adrese Kimbrer Computer ApS, Messevej 12, DK-9600 Aars, Dánsko. Můžete nás také kontaktovat telefonicky na čísle +45 96 982 800.

Máte také právo podat stížnost na naše zpracování vašich osobních údajů u dánského Úřadu pro ochranu údajů (Datatilsynet).

 

Udržování dat v bezpečí

Když nám poskytnete osobní údaje, podnikneme kroky k zajištění jejich bezpečného zpracování a vynakládáme úsilí na jejich ochranu v našich interních systémech.

 

Zaslání e-mailu

K šifrování a ochraně e-mailového provozu v souladu s vládními standardy používáme protokol TLS (Transport Layer Security). Pokud vaše e-mailová služba TLS nepodporuje, měli byste si být vědomi, že e-maily, které odesíláme nebo přijímáme, nemusí být při přenosu chráněny.

U všech e-mailů, které nám jsou zaslány, včetně příloh souborů, ověřujeme, zda neobsahují viry nebo škodlivý software. Mějte na paměti, že je vaší povinností zajistit, aby všechny e-maily, které posíláte, byly v souladu se zákonem.

 

Používání souborů cookie na těchto webových stránkách

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které do vašeho počítače ukládají navštívené webové stránky. Jsou hojně využívány k tomu, aby webové stránky fungovaly správně nebo efektivněji, a také k poskytování informací majitelům stránek. Pokud nemáte v prohlížeči nastavené blokování souborů cookie, ukládají tyto stránky do vašeho počítače následující soubory cookie:

Soubory cookie
Název a účel
Google Analytics – _ga, _gid, _gat
Služba Google Analytics shromažďuje informace, které nám umožňují porozumět interakcím s našimi webovými stránkami a vylepšit jejich používání, abychom vám mohli poskytovat lepší služby.

 

Google Analytics

Naše webové stránky používají službu Google Analytics, kterou poskytuje společnost Google, Inc. (dále jen „společnost Google“). Služba Google Analytics používá soubory cookie, což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači, a pomáhá nám analyzovat, jak uživatelé stránky používají.

Informace o vašem používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) vygenerované souborem cookie budou přeneseny a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech.

Společnost Google bude tyto informace používat za účelem vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách pro provozovatele našich webových stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu.

Společnost Google může tyto informace předat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud tyto třetí strany zpracovávají informace jménem společnosti Google. Společnost Google nebude spojovat vaši IP adresu s žádnými jinými údaji, které má k dispozici. Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči. Upozorňujeme však, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek.

Chcete-li zrušit sledování pomocí služby Google Analytics na všech webových stránkách, navštivte stránku http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Naše zásady ochrany osobních údajů pravidelně revidujeme. Tyto zásady ochrany osobních údajů byly naposledy aktualizovány 24. ledna 2022.

Potřebujete poradit s nákupem nebo prodejem hardwaru? Vyplňte formulář a my se vám ozveme.

Prodej a podpora

 • +45 72 440 277

Reagujeme do 48 hodin ve všechny pracovní dny.

Otevírací doba

 • Pondělí až čtvrtek: 08.30 – 16.30
 • Pátek: 08.30 – 15.30

This form is protected by reCAPTCHA - the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.